QUY TRÌNH – BÁO GIÁ

TỦ BẾP

CHỦNG LOẠI QUY CÁCH SẢN XUẤT (TỦ TRÊN + TỦ DƯỚI) ĐƠN GIÁ / MÉT DÀI
MFC_MELAMIN  Thùng, cánh tủ Melamin phủ cốt ván dăm chống ẩm dày 18mm, hậu Aluminum dày 3mm.  4.300.000đ
LAMINATE  Cánh tủ Laminate, thùng tủ Melamin phủ cốt ván dăm chống ẩm dày 18mm, hậu Aluminum dày 3mm.  4.900.000đ
ACRYLIC  Cánh tủ Acrylic, thùng tủ Melamin phủ cốt ván dăm chống ẩm dày 18mm, hậu Aluminum dày 3mm.  7.500.000đ

TỦ ÁO

CHỦNG LOẠI QUY CÁCH SẢN XUẤT ĐƠN GIÁ / MÉT VUÔNG
MFC_MELAMIN  Cánh tủ, thùng tủ MFC An Cường dày 18mm, hậu tủ Aluminum chống ẩm dày 3mm, bản lề, ray Đài Loan  2.350.000đ
LAMINATE   Cánh tủ Laminate, thùng tủ MFC An Cường dày 18mm, hậu tủ Aluminum chống ẩm dày 3mm, bản lề, ray Đài Loan  2.850.000đ
ACRYLIC  Cánh tủ Acrylic, thùng tủ MFC An Cường dày 18mm, hậu tủ Aluminum chống ẩm dày 3mm, bản lề, ray Đài Loan  3.800.000đ

GIƯỜNG

CHỦNG LOẠI QUY CÁCH SẢN XUẤT ĐƠN GIÁ / CHIẾC
MFC_MELAMIN  Đầu giường MFC An Cường bo dày 40mm ốp Aluminum chống ẩm, Vai giường MFC dày 36mm, dát giường dày 15mm  6.800.000đ
LAMINATE  Đầu giường MFC An Cường bo dày 40mm ốp Aluminum chống ẩm, Vai giường Laminate dày 36mm, dát giường MFC dày 15mm  8.700.000đ
ACRYLIC  Đầu giường Acrylic An Cường bo dày 40mm ốp Aluminum chống ẩm, Vai giường Acrylic dày 36mm, dát giường MFC dày 15mm  11.900.000đ
Call Now Button