Thiết kế Thi công Nội thất Căn hộ Park Hill 3321 Zone A Times City-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Thiết kế Thi công Nội thất Căn hộ Park Hill 3321 Zone A Times City-Hai Bà Trưng-Hà Nội

Dự án:Thi công Nội thất Chung cư

Địa chỉ:Căn hộ Park Hill 3321 Zone A-Times City

Diện tích:270m2

Thời gian:06/2017

 

Căn hộ sau khi hoàn thiện Nội thất


Call Now Button