Giải pháp thiết kế nội thất cho những căn hộ siêu sang 200m2

Giải pháp thiết kế nội thất cho những căn hộ siêu sang 200m2

Ước tính chi phí đầu tư: 2.4 tỷ trọn gói

Diện tích Căn hộ: 200 m2

Ngày đăng: 02/06/2016

 

>> PHÂN TÍCH VỀ DỰ ÁN VÀ HỒ SƠ THIẾT KẾ

Giải pháp thiết kế nội thất cho những căn hộ siêu sang 200m2

THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (8) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (9) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (10) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (11)THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (12)THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (4) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (5) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (6) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (7)THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (2) THIET-KE-NOI-THAT-DEP-CHUNG-CU-CAO-CAP-02062016 (3)

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ

Tham khảo thêm: Thiết kế nội thất